Monday, July 17, 2017

Palao'an chalan


Palao'an chalan- Bobbie DeGracia Rebanio 
 
Annai matachong yu’ pago na puengi umekungkok dandan
When I sit down this night I listen to music
I mannamahalang siha na kanta
The songs that make you miss somebody
Annai hu hungkok I palabras ni masasagnan
When I heard the words they were saying
Ai maniente yu’ neni nu hagu
I felt something for you baby
 
Ai si Yu’us sa ti yana I palaoan chalan
Oh and God doesn't like a woman that goes around
Ni un sasangan mona gi kantamu
Which you say first in your song
Meggai biahi I kasao di manmababa
A lot of times those who fool around cry
Yan meggai na famalao'an na nalachi
And a lot of women are wrong

Ai nanimamahalao esti asagua
Oh and the shame of this spouse
Sa ti sina siha manmaalegra
Because they can't be happy
Deski tutuhon I kurasonhu manaputi
Since the beginning my heart was hurting
Sa manodda i asaga-hu achamak-na (palaon-na)
Because my husband found a mistress

Ai si Yu’us sa ti yana I palaoan chalan
Oh and God doesn't like a woman that goes around
Ni un sasangan mona gi kantamu
Which you say in your song
Meggai biahi I kasao di mamababa
A lot of times those who fool around cry
Yan meggai na famalao'an na nalalachi
And a lot of women are wrong No comments: